Traditional

題新居寄宣州崔相公 所居南鄰即崔家池。

門庭有水巷無塵,好稱閑官作主人。
冷似雀羅雖少客,寬於蝸舍足容身。
疏通竹徑將迎月,掃掠莎臺欲待春。
濟世料君歸未得,南園北曲謾為鄰。

Simplified

题新居寄宣州崔相公 所居南邻即崔家池。

门庭有水巷无尘,好称闲官作主人。
冷似雀罗虽少客,宽于蜗舍足容身。
疏通竹径将迎月,扫掠莎台欲待春。
济世料君归未得,南园北曲谩为邻。

Pronunciation

tí xīn jū jì xuān zhōu cuī xiāng gōng suǒ jū nán lín jí cuī jiā chí 。

mén tíng yǒu shuǐ xiàng wú chén , hǎo chēng xián guān zuò zhǔ rén 。
lěng sì què luó suī shǎo kè , kuān yú wō shè zú róng shēn 。
shū tōng zhú jìng jiāng yíng yuè , sǎo l jì shì liào jūn guī wèi dé , nán yuán běi qū mán wéi lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.