Traditional

題歙山棲霞寺

明征君舊宅,陳後主題詩。
跡在人亡處,山空月滿時。
寶瓶無破響,道樹有低枝。
已是傷離客,仍逢靳尚祠。

Simplified

题歙山栖霞寺

明征君旧宅,陈后主题诗。
迹在人亡处,山空月满时。
宝瓶无破响,道树有低枝。
已是伤离客,仍逢靳尚祠。

Pronunciation

tí xī shān qī xiá sì

míng zhēng jūn jiù zhái , chén hòu zhǔ tí shī 。
jì zài rén wáng chǔ , shān kōng yuè mǎn shí 。
bǎo píng wú pò xiǎng , dào shù yǒu dī zhī 。
yǐ shì shāng lí kè , réng féng jìn shàng cí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.