Traditional

題流溝寺古松

煙葉蔥蘢蒼麈尾,霜皮駁落紫龍鱗。
欲知松老看塵壁,死卻題詩幾許人。

Simplified

题流沟寺古松

烟叶葱茏苍麈尾,霜皮驳落紫龙鳞。
欲知松老看尘壁,死却题诗几许人。

Pronunciation

tí liú gōu sì gǔ sōng

yān yè cōng lóng cāng zhǔ wěi , shuāng pí bó luò zǐ lóng lín 。
yù zhī sōng lǎo kàn chén bì , sǐ què tí shī jī xǔ rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.