Traditional

題靈隱寺紅辛夷花戲酬光上人

紫粉筆含尖火焰,紅胭脂染小蓮花。
芳情香思知多少,惱得山僧悔出家。

Simplified

题灵隐寺红辛夷花戏酬光上人

紫粉笔含尖火焰,红胭脂染小莲花。
芳情香思知多少,恼得山僧悔出家。

Pronunciation

tí líng yǐn sì hóng xīn yí huā xì chóu guāng shàng rén

zǐ fěn bǐ hán jiān huǒ yàn , hóng yān zhī rǎn xiǎo lián huā 。
fāng qíng xiāng sī zhī duō shǎo , nǎo dé shān sēng huǐ chū jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.