Traditional

題王侍禦池亭

朱門深鎖春池滿,岸落薔薇水浸莎。
畢竟林塘誰是主?
主人來少客來多。

Simplified

题王侍御池亭

朱门深锁春池满,岸落蔷薇水浸莎。
毕竟林塘谁是主?
主人来少客来多。

Pronunciation

tí wáng shì yù chí tíng

zhū mén shēn suǒ chūn chí mǎn , àn luò qiáng wēi shuǐ jìn suō 。
bì jìng lín táng shuí shì zhǔ ?
zhǔ rén lái shǎo kè lái duō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.