Traditional

題畫帳二首·山水

桂水饒楓杉,荊南足煙雨。
猶疑黛色中,復是雒陽岨。

Simplified

题画帐二首·山水

桂水饶枫杉,荆南足烟雨。
犹疑黛色中,复是雒阳岨。

Pronunciation

tí huà zhàng èr shǒu · shān shuǐ

guì shuǐ ráo fēng shān , jīng nán zú yān yǔ 。
yóu yí dài sè zhōng , fù shì luò yáng jū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.