Traditional

題蔣道士房

軒窗縹緲起煙霞,誦訣存思白日斜。
聞道昆侖有仙籍,何時青鳥送丹砂。

Simplified

题蒋道士房

轩窗缥缈起烟霞,诵诀存思白日斜。
闻道昆仑有仙籍,何时青鸟送丹砂。

Pronunciation

tí jiǎng dào shì fáng

xuān chuāng piǎo miǎo qǐ yān xiá , sòng jué cún sī bái rì xié 。
wén dào kūn lún yǒu xiān jí , hé shí qīng niǎo sòng dān shā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.