Traditional

題詹仲信所藏米元暉雲山小幅

一棹朝南暮北風,奇峰倒影綠波中。
定知漸近三山路,認得漁翁是放翁。

Simplified

题詹仲信所藏米元晖云山小幅

一棹朝南暮北风,奇峰倒影绿波中。
定知渐近三山路,认得渔翁是放翁。

Pronunciation

tí zhān zhòng xìn suǒ cáng mǐ yuán huī yún shān xiǎo fú

yī zhào zhāo nán mù běi fēng , qí fēng dǎo yǐng lǜ bō zhōng 。
dìng zhī jiàn jìn sān shān lù , rèn dé yú wēng shì fàng wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.