Traditional

題詩屏風絕句

相憶采君詩作障,自書自勘不辭勞。
障成定被人爭寫,從此南中紙價高。

Simplified

题诗屏风绝句

相忆采君诗作障,自书自勘不辞劳。
障成定被人争写,从此南中纸价高。

Pronunciation

tí shī píng fēng jué jù

xiāng yì cǎi jūn shī zuò zhàng , zì shū zì kān bù cí láo 。
zhàng chéng dìng bèi rén zhēng xiě , cóng cǐ nán zhōng zhǐ jià gāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.