Traditional

風流子

佳人多命薄,初心慕,德耀嫁梁鴻。
記綠窗睡起,靜吟閑詠,句翻離合,格變玲瓏。
更乘興,素紈留戲墨,纖玉撫孤桐。
蟾滴夜寒,水浮微凍,鳳箋春麗,花砑輕紅。
人生誰能料,堪悲處,身落柳陌花叢。
空羨畫堂鸚鵡,深閉金籠。
向寶鏡鸞釵,臨妝常晚,繡茵牙版,催舞還慵。
腸斷市橋月笛,燈院霜鍾。

Simplified

风流子

佳人多命薄,初心慕,德耀嫁梁鸿。
记绿窗睡起,静吟闲咏,句翻离合,格变玲珑。
更乘兴,素纨留戏墨,纤玉抚孤桐。
蟾滴夜寒,水浮微冻,凤笺春丽,花砑轻红。
人生谁能料,堪悲处,身落柳陌花丛。
空羡画堂鹦鹉,深闭金笼。
向宝镜鸾钗,临妆常晚,绣茵牙版,催舞还慵。
肠断市桥月笛,灯院霜锺。

Pronunciation

fēng liú zǐ

jiā rén duō mìng báo , chū xīn mù , dé yào jià liáng hóng 。
jì lǜ chuāng shuì qǐ , jìng yín xián yǒng , jù fān lí hé , gé biàn líng lóng 。
gēng chéng xīng , sù wán liú xì mò , xiān yù fǔ gū tóng 。
chán dī yè hán , shuǐ fú wēi dòng , fèng jiān chūn lì , huā yà qīng hóng 。
rén shēng shuí néng liào , kān bēi chǔ , shēn luò liǔ mò huā cóng 。
kōng xiàn huà táng yīng wǔ , shēn bì jīn lóng 。
xiàng bǎo jìng luán chāi , lín zhuāng cháng wǎn , xiù yīn yá bǎn , cuī wǔ huán yōng 。
cháng duàn shì qiáo yuè dí , dēng yuàn shuāng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.