Traditional

食薺糝甚美蓋蜀人所謂東坡羹也

薺糝芳甘妙絕倫,啜來恍若在峨岷。
蓴羹下豉知難敵,牛乳抨酥亦未珍。
異味頗思修凈供,秘方常惜授廚人。
午窗自撫膨脝腹,好住煙村莫厭貧。

Simplified

食荠糁甚美盖蜀人所谓东坡羹也

荠糁芳甘妙绝伦,啜来恍若在峨岷。
蓴羹下豉知难敌,牛乳抨酥亦未珍。
异味颇思修净供,秘方常惜授厨人。
午窗自抚膨脝腹,好住烟村莫厌贫。

Pronunciation

shí jì sǎn shèn měi gài shǔ rén suǒ wèi dōng pō gēng yě

jì sǎn fāng gān miào jué lún , chuò lái huǎng ruò zài é mín 。
chún gēng xià chǐ zhī nán dí , niú rǔ pēng sū yì wèi zhēn 。
yì wèi pō sī xiū jìng gōng , mì fāng cháng xī shòu chú rén 。
wǔ chuāng zì fǔ péng hēng fù , hǎo zhù yān cūn mò yàn pín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.