Traditional

館陶李丞舊居

盛名天下挹餘芳,棄置終身不拜郎。
詞藻世傳平子賦,園林人比鄭公鄉。
門前墜葉浮秋水,籬外寒臯帶夕陽。
日日青松成古木,隻應來者為心傷。

Simplified

馆陶李丞旧居

盛名天下挹馀芳,弃置终身不拜郎。
词藻世传平子赋,园林人比郑公乡。
门前坠叶浮秋水,篱外寒皋带夕阳。
日日青松成古木,只应来者为心伤。

Pronunciation

guǎn táo lǐ chéng jiù jū

shèng míng tiān xià yì yú fāng , qì zhì zhōng shēn bù bài láng 。
cí zǎo shì chuán píng zǐ fù , yuán lín rén bǐ zhèng gōng xiāng 。
mén qián zhuì yè fú qiū shuǐ , lí wài hán gāo dài xī yáng 。
rì rì qīng sōng chéng gǔ mù , zhī yīng lái zhě wéi xīn shāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.