Traditional

香山寺石樓潭夜浴

炎光晝方熾,暑氣宵彌毒。
搖扇風甚微,褰裳汗霡霂。
起向月中行,來就潭上浴。
平石為浴床,窪石為浴斛。
綃巾薄露頂,草屨輕乘足。
清涼詠而歸,歸上石樓宿。

Simplified

香山寺石楼潭夜浴

炎光昼方炽,暑气宵弥毒。
摇扇风甚微,褰裳汗霡霂。
起向月中行,来就潭上浴。
平石为浴床,洼石为浴斛。
绡巾薄露顶,草屦轻乘足。
清凉咏而归,归上石楼宿。

Pronunciation

xiāng shān sì shí lóu tán yè yù

yán guāng zhòu fāng chì , shǔ qì xiāo mí dú 。
yáo shàn fēng shèn wēi , qiān cháng hàn mài mù 。
qǐ xiàng yuè zhōng xíng , lái jiù tán shàng yù 。
píng shí wéi yù chuáng , wā shí wéi yù hú 。
xiāo jīn báo lù dǐng , cǎo jù qīng chéng zú 。
qīng liáng yǒng ér guī , guī shàng shí lóu sù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.