Traditional

魯山送別(一作劉長卿詩)

淒淒遊子若飄蓬,明月清樽隻暫同。
南望千山如黛色,愁君客路在其中。

Simplified

鲁山送别(一作刘长卿诗)

凄凄游子若飘蓬,明月清樽只暂同。
南望千山如黛色,愁君客路在其中。

Pronunciation

lǔ shān sòng bié ( yī zuò liú cháng qīng shī )

qī qī yóu zǐ ruò piāo péng , míng yuè qīng zūn zhī zàn tóng 。
nán wàng qiān shān rú dài sè , chóu jūn kè lù zài qí zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.