Traditional

鯉魚兒謠

可憐聖善寺,身著綠毛衣。
牽來河裏飲,蹋殺鯉魚兒。

Simplified

鲤鱼儿谣

可怜圣善寺,身著绿毛衣。
牵来河里饮,蹋杀鲤鱼儿。

Pronunciation

lǐ yú ér yáo

kě lián shèng shàn sì , shēn zhù lǜ máo yī 。
qiān lái hé lǐ yǐn , tà shā lǐ yú ér 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.