Traditional

鶴答烏

吾愛棲雲上華表,汝多攫肉下田中。
吾音中羽汝聲角,琴曲雖同調不同。
[別鶴怨在羽調,烏夜啼在角調。
]

Simplified

鹤答乌

吾爱栖云上华表,汝多攫肉下田中。
吾音中羽汝声角,琴曲虽同调不同。
[别鹤怨在羽调,乌夜啼在角调。
]

Pronunciation

hè dá wū

wú ài qī yún shàng huá biǎo , rǔ duō jué ròu xià tián zhōng 。
wú yīn zhōng yǔ rǔ shēng jiǎo , qín qū suī tóng diào bù tóng 。
[ bié hè yuàn zài yǔ diào , wū yè tí zài jiǎo diào 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.