Traditional

鸚鵡

竟日語還默,中宵棲復驚。
身囚緣彩翠,心苦為分明。
暮起歸巢思,春多憶侶聲。
誰能拆籠破,從放快飛鳴?

Simplified

鹦鹉

竟日语还默,中宵栖复惊。
身囚缘彩翠,心苦为分明。
暮起归巢思,春多忆侣声。
谁能拆笼破,从放快飞鸣?

Pronunciation

yīng wǔ

jìng rì yǔ huán mò , zhōng xiāo qī fù jīng 。
shēn qiú yuán cǎi cuì , xīn kǔ wéi fēn míng 。
mù qǐ guī cháo sī , chūn duō yì lǚ shēng 。
shuí néng chāi lóng pò , cóng fàng kuài fēi míng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.