Traditional

鷓鴣天

家住東吳近帝鄉。
平生豪舉少年場。
十千沽酒青樓上,百萬呼盧錦瑟傍。
身易老,恨難忘。
尊前贏得是淒涼。
君歸為報京華舊,一事無成兩鬢霜。

Simplified

鹧鸪天

家住东吴近帝乡。
平生豪举少年场。
十千沽酒青楼上,百万呼卢锦瑟傍。
身易老,恨难忘。
尊前赢得是凄凉。
君归为报京华旧,一事无成两鬓霜。

Pronunciation

zhè gū tiān

jiā zhù dōng wú jìn dì xiāng 。
píng shēng háo jǔ shǎo nián cháng 。
shí qiān gū jiǔ qīng lóu shàng , bǎi wàn hū lú jǐn sè bàng 。
shēn yì lǎo , hèn nán wàng 。
zūn qián yíng dé shì qī liáng 。
jūn guī wéi bào jīng huá jiù , yī shì wú chéng liǎng bìn shuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.