Traditional

鷓鴣天

梳發金盤剩一窩。
畫眉鸞鏡暈雙蛾。
人間何處無春到,隻有伊家獨占多。
微步處,奈嬌何。
春衫初換曲塵羅。
東鄰鬥草歸來晚,忘卻新傳子夜歌。

Simplified

鹧鸪天

梳发金盘剩一窝。
画眉鸾镜晕双蛾。
人间何处无春到,只有伊家独占多。
微步处,奈娇何。
春衫初换曲尘罗。
东邻斗草归来晚,忘却新传子夜歌。

Pronunciation

zhè gū tiān

shū fā jīn pán shèng yī wō 。
huà méi luán jìng yùn shuāng é 。
rén jiān hé chǔ wú chūn dào , zhī yǒu yī jiā dú zhān duō 。
wēi bù chǔ , nài jiāo hé 。
chūn shān chū huàn qū chén luó 。
dōng lín dǒu cǎo guī lái wǎn , wàng què xīn chuán zǐ yè gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.