Traditional

鷓鴣天

懶向青門學種瓜。
隻將漁釣送年華。
雙雙新燕飛春岸,片片輕鷗落晚沙。
歌縹渺,艫嘔啞。
酒如清露鮓如花。
逢人問道歸何處,笑指船兒此是家。

Simplified

鹧鸪天

懒向青门学种瓜。
只将渔钓送年华。
双双新燕飞春岸,片片轻鸥落晚沙。
歌缥渺,舻呕哑。
酒如清露鮓如花。
逢人问道归何处,笑指船儿此是家。

Pronunciation

zhè gū tiān

lǎn xiàng qīng mén xué zhǒng guā 。
zhī jiāng yú diào sòng nián huá 。
shuāng shuāng xīn yàn fēi chūn àn , piàn piàn qīng ōu luò wǎn shā 。
gē piǎo miǎo , lú ǒu yǎ 。
jiǔ rú qīng lù zhǎ rú huā 。
féng rén wèn dào guī hé chǔ , xiào zhǐ chuán ér cǐ shì jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.