Traditional

鷓鴣天

冷落人間晝掩門。
泠泠殘粉縠成紋。
幾枝疏影溪邊見,一拂清香馬上聞。
冰作質,月為魂。
蕭蕭細雨入黃昏。
人間暫識東風信,夢繞江南雲水村。

Simplified

鹧鸪天

冷落人间昼掩门。
泠泠残粉縠成纹。
几枝疏影溪边见,一拂清香马上闻。
冰作质,月为魂。
萧萧细雨入黄昏。
人间暂识东风信,梦绕江南云水村。

Pronunciation

zhè gū tiān

lěng luò rén jiān zhòu yǎn mén 。
líng líng cán fěn hú chéng wén 。
jī zhī shū yǐng xī biān jiàn , yī fú qīng xiāng mǎ shàng wén 。
bīng zuò zhì , yuè wéi hún 。
xiāo xiāo xì yǔ rù huáng hūn 。
rén jiān zàn shí dōng fēng xìn , mèng rào jiāng nán yún shuǐ cūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.