Traditional

鷓鴣天

羅襪淩波洛浦仙。
謫來潭府話夤綠。
應嫌曲水香塵涴,誕降蘭亭禊事前。
歌窈窕,舞嬋娟。
芝蘭滿室慶團圓。
殷勤試問劉郎看,阿母蟠桃種幾年。

Simplified

鹧鸪天

罗袜凌波洛浦仙。
谪来潭府话夤绿。
应嫌曲水香尘涴,诞降兰亭禊事前。
歌窈窕,舞婵娟。
芝兰满室庆团圆。
殷勤试问刘郎看,阿母蟠桃种几年。

Pronunciation

zhè gū tiān

luó wà líng bō luò pǔ xiān 。
zhé lái tán fǔ huà yín lǜ 。
yīng xián qū shuǐ xiāng chén wǎn , dàn jiàng lán tíng xì shì qián 。
gē yǎo tiǎo , wǔ chán juān 。
zhī lán mǎn shì qìng tuán yuán 。
yīn qín shì wèn liú láng kàn , ā mǔ pán táo zhǒng jī nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.