Traditional

黃鵠樓歌送獨孤助

故人西去黃鵠樓,西江之水上天流,黃鵠杳杳江悠悠。
黃鵠徘徊故人別,離壺酒盡清絲絕。
綠嶼沒餘煙,白沙連曉月。

Simplified

黄鹄楼歌送独孤助

故人西去黄鹄楼,西江之水上天流,黄鹄杳杳江悠悠。
黄鹄徘徊故人别,离壶酒尽清丝绝。
绿屿没馀烟,白沙连晓月。

Pronunciation

huáng hú lóu gē sòng dú gū zhù

gù rén xī qù huáng hú lóu , xī jiāng zhī shuǐ shàng tiān liú , huáng hú yǎo yǎo jiāng yōu yōu 。
huáng hú pái huái gù rén bié , lí hú jiǔ jìn qīng sī jué 。
lǜ yǔ méi yú yān , bái shā lián xiǎo yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.