Traditional

齊郎中筵賦得的的帆向浦留別

一帆何處去,正在望中微。
浦迥搖空色,汀回見落暉。
每爭高鳥度,能送遠人歸。
偏似南浮客,悠揚無所依。

Simplified

齐郎中筵赋得的的帆向浦留别

一帆何处去,正在望中微。
浦迥摇空色,汀回见落晖。
每争高鸟度,能送远人归。
偏似南浮客,悠扬无所依。

Pronunciation

qí láng zhōng yán fù dé dí dí fān xiàng pǔ liú bié

yī fān hé chǔ qù , zhèng zài wàng zhōng wēi 。
pǔ jiǒng yáo kōng sè , tīng huí jiàn luò huī 。
měi zhēng gāo niǎo dù , néng sòng yuǎn rén guī 。
piān sì nán fú kè , yōu yáng wú suǒ yī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.