Traditional

龍門八詠·渡水

日暮下山來,千山暮鐘發。
不知波上棹,還弄山中月。
伊水連白雲,東南遠明滅。

Simplified

龙门八咏·渡水

日暮下山来,千山暮钟发。
不知波上棹,还弄山中月。
伊水连白云,东南远明灭。

Pronunciation

lóng mén bā yǒng · dù shuǐ

rì mù xià shān lái , qiān shān mù zhōng fā 。
bù zhī bō shàng zhào , huán nòng shān zhōng yuè 。
yī shuǐ lián bái yún , dōng nán yuǎn míng miè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.