Traditional

龜堂晨起

培火螭爐起寶熏,滴泉鏊矸聚玄雲。
屏圍燕幾成山字,簟展涼軒作水紋。
絕口不談浮世事,洗心聊策退居勛。
耄年猶健非無自,一卷丹經受鄭君。

Simplified

龟堂晨起

培火螭炉起宝熏,滴泉鏊矸聚玄云。
屏围燕几成山字,簟展凉轩作水纹。
绝口不谈浮世事,洗心聊策退居勋。
耄年犹健非无自,一卷丹经受郑君。

Pronunciation

guī táng chén qǐ

péi huǒ chī lú qǐ bǎo xūn , dī quán ào gān jù xuán yún 。
píng wéi yàn jī chéng shān zì , diàn zhǎn liáng xuān zuò shuǐ wén 。
jué kǒu bù tán fú shì shì , xǐ xīn liáo cè tuì jū xūn 。
mào nián yóu jiàn fēi wú zì , yī juàn dān jīng shòu zhèng jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.