Ann Mari hinne Filosofi

Som a gik med mæ sjel,
a saa' te mæ sjel,
og mæ sjel saa' ijen te mæ:
Hold Yw' med dæ sjel
og pas nyw' po dæ sjel,
for anne de passer kuns sæ.

Men a swored mæ sjel,
og a saa' te mæ sjel,
akkuraat som a no sejer dæ:
Pas en Bett' po dæ sjel
heller ett paa dæ sjel -
det er jet og det samm' for mæ!

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.