Sa Pamilihan ng Puso

Huwag kang iibig nang dahil sa pilak
pilak ay may pakpak
dagling lumilipad
pag iniwan ka na, ikaw'y maghihirap.

Huwag kang iibig nang dahil sa ganda
ganda'y nagbabawa
kapag tumanda na
ang lahat sa mundo'y sadyang nag-iiba.

Huwag kang iibig sa dangal ng irog
kung ano ang tayog
siya ring kalabog
walang taong hindi sa hukay nahulog.

Huwag kang iibig dahilan sa nasang
maging masagana
sa aliw at tuwa
pagkat ang pag-ibig ay di nadadaya...

Kung ikaw'y iibig ay yaong gusto mo
at mahal sa iyo
kahit siya'y ano,
pusong-puso lainang ang gawin mong dulo.

Kung ikàw'y masawi'y sawi kang talaga
ikaw na suminta
ang siyang magbata;
kung maging mapalad, higit ka sa iba.

Sa itong pag-ibig ay lako ng puso
di upang magtubo
kaya sumusuyo
pag-ibig ay hukay ng pagkasiphayo.

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.