Primary tabs

Utkal Santan

Tu para bolau Utkal Santan ?
Tebe kimpa tuhi bhiru !
Tohar Janani Rodan karile
Kahibaku kimpa daru ?
To' purbapurushe Bira paniare
Labhithile kete khyati
Hakima nikate Dukha kahibaku
Kimpa thare tora chhati ?
To purbapurushe Jaya karithile
Ganga tharu Godavari,
Tankari aurase Janma hoi tuhi
Keun gune tanku sari ?
Tu mane bhabuchhu toshamada kari
Badhaibu Jatiman
Toshamadiara Kukura prakruti
Aintha patare dhyan.
Jatira urnati hebakire bhai
Swarthaku Jagat mani ?
Godar godare maunsa lagile
Deharaki subha gani ?
Jatira urnati se kahin kariba
Swarthe jar byasta mana
Shaguna bilua Chikitschak hele
Saba ki paiba prana ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.