1 post / 0 new
205th Weekly Poetry Contest winner: RACHUNEK SUMIENIA

by Agnieszka Filipek

na skraju wczoraj
stanęłam na rozdrożu serca
dwie miłości upiekłam na jednym ogniu
Bóg mi wybaczył
ty też byś mi wybaczył

na skraju dzisiaj
zapomninam siebie
ścinam włosy i bezwstydnie
zakładam białą suknię
ksiądz mi wybacza

na skraju jutra
morze smutku
podpłynie mi do stóp
odwrócę się plecami od wspomnień
Bóg mi wybaczy

na skraju życia
w czarnej sukni
nareszcie sobie
przypomnę
i sobie wybaczę

Translation:

EXAMINATION OF CONSCIENCE

on the edge of yesterday
I stood at the crossroads of my heart
and killed two loves with one stone
God has forgiven me
you would forgive me too

on the edge of today
I forget myself
I cut my hair and shamelessly
put on a white dress
the priest forgives me

on the edge of tomorrow
the sea of sadness
will come under my feet
I will turn my back on memories
God will forgive me

on the edge of life
in a black dress
I will finally
remember
and forgive myself

First published in The Writers’Cafe Magazine

See all the entrants to 205th Weekly Poetry Contest