Traditional

山中夜宿

涼月掛層峰,蘿林落葉重。
掩關深畏虎,風起撼長松。

Simplified

山中夜宿

凉月挂层峰,萝林落叶重。
掩关深畏虎,风起撼长松。

Pronunciation

shān zhōng yè sù

liáng yuè guà céng fēng , luó lín luò yè zhòng 。
yǎn guān shēn wèi hǔ , fēng qǐ hàn cháng sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.