Traditional

自詒

莊語畏如俳,端居要若齋。
清虛集心腑,枯槁見形骸。
自計愚無用,何傷老不諧。
人生須廣大,勿作井中蛙。

Simplified

自诒

庄语畏如俳,端居要若斋。
清虚集心腑,枯槁见形骸。
自计愚无用,何伤老不谐。
人生须广大,勿作井中蛙。

Pronunciation

zì yí

zhuāng yǔ wèi rú pái , duān jū yào ruò zhāi 。
qīng xū jí xīn fǔ , kū gǎo jiàn xíng hái 。
zì jì yú wú yòng , hé shāng lǎo bù xié 。
rén shēng xū guǎng dà , wù zuò jǐng zhōng wā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.