Traditional

詩解

新篇日日成,不是愛聲名。
舊句時時改,無妨悅性情。
但令長守郡,不覺卻歸城。
隻擬江湖上,吟哦過一生。

Simplified

诗解

新篇日日成,不是爱声名。
旧句时时改,无妨悦性情。
但令长守郡,不觉却归城。
只拟江湖上,吟哦过一生。

Pronunciation

shī jiě

xīn piān rì rì chéng , bù shì ài shēng míng 。
jiù jù shí shí gǎi , wú fáng yuè xìng qíng 。
dàn líng cháng shǒu jùn , bù jué què guī chéng 。
zhī nǐ jiāng hú shàng , yín ó guò yī shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.