Traditional

奉和聖制登驪山矚眺應制

寒山上半空,臨眺盡寰中。
是日巡遊處,晴光遠近同。
川明分渭水,樹暗辨新豐。
巖壑清音暮,天歌起大風。

Simplified

奉和圣制登骊山瞩眺应制

寒山上半空,临眺尽寰中。
是日巡游处,晴光远近同。
川明分渭水,树暗辨新丰。
岩壑清音暮,天歌起大风。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì dēng lí shān zhǔ tiào yīng zhì

hán shān shàng bàn kōng , lín tiào jìn huán zhōng 。
shì rì xún yóu chǔ , qíng guāng yuǎn jìn tóng 。
chuān míng fēn wèi shuǐ , shù àn biàn xīn fēng 。
yán hè qīng yīn mù , tiān gē qǐ dà fēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.